Các Plugins tốt nhất cho Google SketchUp ​

The best Plugins least for Google SketchUp 

[IMG]

The best Plugins least for Google SketchUp 

01 / Plugins hữu mô hình

Nghệ nhân 1.0.1

[IMG]

ExtrudeTools

[IMG]

Tạc Công cụ

[IMG]

Xà phòng da và bong bóng

[IMG]

[IMG]

Chia nhỏ và Mịn

[IMG]

[IMG]

02 / biến dạng Plugins

FredoScale – v2.2

[IMG]

[IMG]

Hình Bender

[IMG]

[IMG]

SketchyFFD

[IMG]

[IMG]

03 / Push Pull & Plugins

JointPushPull – v2.0

[IMG]

[IMG]

SmartPushPull – v0.26

[IMG]

04 / Vẽ trong Plugins cong bề mặt

Bù đắp trong Khuôn mặt cong và đùn

[IMG]

Các công cụ trên bề mặt – v1.8

[IMG]

[IMG]

05 / Những người khác Plugins hữu ích

BoolTools

[IMG]

[IMG]

Curve, côn & Cổ phê

[IMG]

RoundCorner – v2.3

[IMG]

: Dl01:  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *