Autodesk Vasari và ứng dụng trong Kiến Trúc

Các bạn đều biết Autodesk cung cấp bản chạy thử của phần mềm Vasari với các tính năng: dựng hình tham số (parametric), phân tích mặt trời, gió, lập trình đồ họa. Gọi là chạy thử nhưng không hề có giới hạn gì ở phần mềm này. Đặc biệt cùng với việc liên kết chặt chẽ với phần mềm Autodesk Revit, Vasari trờ thành một công cụ tuyệt vời để nghiên cứu đồ án và phân tích ý tưởng công trình.

Cùng với sự hỗ trợ từ công cụ bản đồ số Google Map, chúng ta có thể đưa công trình về đúng địa điểm thực tế, với các dữ liệu khí hậu được lấy từ các trạm khí hậu tại địa phương công trình được phân tích bởi đầu vào tương đối chính xác. Giờ đây, KTS gần như có 1 công cụ hỗ trợ mang tính định lượng cho mình ở giải đoạn sơ phác thiết kế, hãy tưởng tượng: bạn dựng hình công trình dạng khối (massing) và thử chạy chế độ nắng, gió,…cảm thấy bất ổn ở bề mặt , ngay lập tức bạn có thể nắn chỉnh khối công trình để đạt được ý đồ và giải quyết được vấn đề tại hiện trang…OK ! Tiếp theo bạn thấy cần phải có giải pháp kỹ thuật cụ thể để giải quyết vấn đề nắng, vậy phải dựng ngay 1 hệ lam chắn nắng, thử xoay các hướng bạn sẽ thấy giải pháp có hiệu quả hay không…vv..vv…
Dưới đây là 1 video hướng dẫn cách thiết lập địa điểm và phân tích mặt trời:

Và đây là cách phân tích gió trong công trình:

Đây là cách bạn dùng Vasari để lập trình đồ họa với add in Dynamo:

Nếu các bạn quan tâm tới sử dụng phần mềm này cho đồ án của mình, hãy download miễn phí tại đây http://autodeskvasari.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *