Hướng dẫn Thea Render trong Kiến Trúc

Hướng dẫn Thea Render Trong Kiến Trúc

Sau đây là tập hợp một số video hướng dẫn nhỏ để giúp người sử dụng mới cài đặt của Thea cho SketchUp trên Windows

Một số đoạn video cho việc áp dụng và chĩnh sữa vật liệu và thiết lập Camera cho Thea Render.

Tất cả các tùy chọn này có sẵn trong plugin for Sketchup việc này giúp để tạo dựng hình trong SketchUp dễ dàng hơn.

Thea for SketchUp: Căn bản


Thea for SketchUp: Thêm và chĩnh sữa vật liệu :

Thea for SketchUp: Cằi đặt Thea Render

Thea for SketchUp: Hiệu chĩnh vật liệu Thea Render

Thea for SketchUp: Thông số Camera

Thea for SketchUp: Thông số đèn và ánh sáng

Thea for SketchUp: Proxies trong Thea Render

Thea for SketchUp: Công cụ chuyển đỗi vật liệu

Thea for SketchUp: Vật Liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *