Hình ảnh Render bằng Thea Render

Với ưu điểm tốc độ Render nhanh, phù hợp với Render ngoại thất, giả lập môi trường cây cối đa dạng với hệ thống quảng lý Proxy thông minh. 


Việc thực hiện nhưng khung cảnh với độ chi tiết cao và rộng lớn của Thea Render được thể hiện nhanh chóng


Dưới đây tôi xin giới thiệu những tác phẩm Thea Render kết hợp với Photoshop

Dưới đây có những hình ảnh chỉ Render với thời gian dưới 10p và sữ lý hậu kỳ với Photoshop

Nếu bạn quan tâm đến Thea Render hay cùng tham gia Groups Facebook Thea Render Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *