Tạo địa hình Sketchup từ file Autocad

Hướng dẫn tạo địa hình Sketchup từ AutoCAD

Đây là một đồ án quy hoạch đơn vĩ ở có địa hình dốc được xữ lý qua các bước để tạo địa hình trong Sketchup

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *