Làm phim với Sketchup

Dưới đây tôi sữ dựng Screen trong Sketchup và dùng chức năng xuất phim bằng SketChup

Video : Sketchup Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *