Tổng hợp các phím tắt trong PhotoShop Kiến trúc

Menu

Đa số các ứng dụng hay phần mềm  hiện nay đều được tích hợp và hỗ trợ thêm các phím tắt (Hotkey), đặc biệt là các ứng dụng/ phần mềm có nhiều tính năng như Word, Excel, trình duyệt web… thì việc sử dụng phím tắt không những tiết kiệm thời gian hơn, làm việc hiệu quả hơn mà nó còn thể hiện sự chuyên nghiệp của bạn.

Đặc biệt là trong Photoshop, riêng bộ phần mềm này thì chúng ta càng phải biết và phải nhớ các phím tắt của nó bởi vì nếu sử dụng chuột để thao tác thì bạn sẽ rất mất thời gian và nhìn nghiệp dư không chịu được. Bằng chứng là ngay bây giờ, bạn có thể ra một cửa hàng chụp ảnh thẻ lấy ngay nào đó để xem, người chụp ảnh sau khi họ chụp xong, họ sẽ copy ảnh vào máy tính để bắt đầu chỉnh sửa và in ảnh. Thao tác của họ đa số là sử dụng bàn phím (các phím tắt, tổ hợp phím) mà thôi, rất ít khi sử dụng đến chuột để lựa chọn các tính năng có trên thanh Menu. Đối với những người sử dụng Photoshop thuần thục thì thực sự là chúng ta không thể học lỏm bất cứ thứ gì khi xem họ làm đâu 😀


Vâng ! trở lại với chủ đề chính trong bài viết này, mình sẽ tổng hợp lại tất cả các phím tắt, các tổ hợp phím hữu ích trong quá trình sử dụng Photoshop.

Các phím tắt hỗ trợ thao tác với FILE văn bản

SỬ DỤNG PHÍM TẮT NHANH SỬ DỤNG CHUỘT TÁC DỤNG
CTRL + N New Hỗ trợ tạo File mới
CTRL + O Open Mở File có sẵn trên máy tính
CTRL + ALT + O Open As Mở file từ Adobe Bridge
CTRL + P Print In ảnh
CTRL + ALT + S Save a Copy Lưu thêm 1 bản copy
CTRL + W Close Đóng File
CTRL + S Save Lưu File
CTRL + SHIFT + S Save As Lưu File với các dạng khác.

Các lệnh SELECT bạn cần nắm được

SỬ DỤNG PHÍM TẮT SỬ DỤNG CHUỘT TÍNH NĂNG TƯƠNG ỨNG
CTRL + A All Chọn tất cả, bôi đen tất cả
CTRL + F Last Filter Lặp lại Filter cuối cùng
CTRL + D Deselect Bỏ vùng chọn
CTRL + ALT + D Feather Mờ biên vùng chọn
CTRL + SHIFT + D Reselect Chọn lại vùng chọn
CTRL + SHIFT + I Inverse Nghịch đảo vùng chọn
CTRL + SHIFT + F Fade Chỉnh Opacity Brush

Thao tác với LAYER

SỬ DỤNG PHÍM TẮT SỬ DỤNG CHUỘT TÍNH NĂNG TƯƠNG ỨNG
CTRL + SHIFT + N New > Layer Tạo một Layer mới
CTRL + G Group with Previous Tạo nhóm Layer
CTRL + SHIFT + G CTRL + SHIFT + G Bỏ nhóm Layer
CTRL + J New > Layer Via Copy Nhân đôi Layer
CTRL + SHIFT + J New > Layer Via Cut Cắt Layer
CTRL + SHIFT + ] Arrange > Bring to Front Chuyển Layer lên trên cùng
CTRL + SHIFT + [ Arrange > Send to Back Chuyển Layer xuống dưới cùng
CTRL + ] Arrange > Birng to Forward Chuyển Layer lên trên
CTRL + [ Arrange > Send Backward Chuyển Layer xuống dưới
CTRL + E Merge Down Ghép các Layer được chọn
CTRL + SHIFT + E Merge Visible Ghép tất cả các Layer

Các phím tắt với nhóm IMAGE

SỬ DỤNG PHÍM TẮT SỬ DỤNG CHUỘT TÍNH NĂNG TƯƠNG ỨNG
CTRL + M Ajust > Curves Bảng Curves
CTRL + B Ajust > Color Blance Bảng Color Blance
CTRL + U Ajust > Hue/Saturation Bảng Hue/Saturation
CTRL + L Ajust > Levels Ajust > Levels
CTRL + I Ajust > Invert Bảng Invert
CTRL + SHIFT + L Ajust > Auto Levels Tự động chỉnh Levels
CTRL + ALT + SHIFT + L Ajust > Auto Contrast Tự động chỉnh Contrast
CTRL + SHIFT + U Ajust > Desaturate Bảng Desaturate

Sử dụng các phím tắt với nhóm lệnh EDIT

SỬ DỤNG PHÍM TẮT SỬ DỤNG CHUỘT TÍNH NĂNG TƯƠNG ỨNG
[ Zoom + Brush Phóng to nét bút
] Zoom – Brush Thu nhỏ nét bút
CTRL + X Cut Cắt
CTRL + C Copy Copy (Sao chép)
CTRL + SHIFT + C Copy Merged Copy Merged
CTRL + Z Undo Trở lại bước vừa làm
CTRL + ALT + Z Undo More Trở lại nhiều bước
CTRL + V Paste Paste
CTRL + SHIFT + CTRL + V Paste Into Paste chồng lên
CTRL + T Free Transform Xoay hình / Chỉnh ti lệ
CTRL + SHIFT + T Transform > Again Làm lại bước Free Transform

Sử dụng phím tắt với VIEW

SỬ DỤNG PHÍM TẮT SỬ DỤNG CHUỘT TÍNH NĂNG TƯƠNG ỨNG
CTRL + Y Preview>CMYK Xem màu CMYK
CTRL + SHIFT + Y Gamut Warning Xem gam màu ngoài hệ CMYK
CTRL + 0 Fit on Screen Xem hình tràn màn hình
CTRL + R Show Rulers Hiện thước
CTRL + ; Hide Guides Ẩn Guides
CTRL + “ Show Grid Hiện lưới
CTRL + + Zoom In Phóng to
CTRL + – Zoom Out Thu nhỏ
CTRL + SHIFT + H Hide Path Ẩn các đường Path
CTRL + SHIFT + ; Snap To Guides Nhẩy bằng Guides
CTRL + ALT + ; Lock Guides Khoá Guides
CTRL + SHIFT + ‘ Snap To Grid Nhẩy bằng lưới

Nhóm phím tắt công cụ chỉnh sửa (Toolbar)

SỬ DỤNG PHÍM TẮT SỬ DỤNG CHUỘT TÍNH NĂNG TƯƠNG ỨNG
A Path Selection Chọn đường Path . Vector
B Brush Nét bút
C Crop Cắt hình
Defaul Background

Color

Quay về màu cơ bản ban đầu
E Eraser Tẩy
G Paint Bucket Đổ màu/Đổ màu chuyển
. Smudge Tool Mô tả hiện tường miết tay
H Hand Hand Tool
I Eyedroppe Chấm màu . Thước kẻ
J Healing Brush Chấm sửa chỗ chưa hoàn chỉnh
L Lasso Tạo vùng chọn tự do
M Marquee Tạo vùng chọn
O Burn Làm tối ảnh
P Pen Tạo đường path . vector
S Clone Stamp Lấy mẫu từ 1 ảnh
T Horizontal Type Viết chữ
U Round Retange Vẽ các hình cơ bản
V Move Di chuyển
X Swich Foreground & Background color Đổi màu trên bảng màu
Y History Brush Gọi lại thông số cũ của ảnh
Z Zoom Phóng to / thu nhỏ hình ảnh
W Magic Wand Tạo vùng chọn theo màu
& Đổi màu trên bảng mà

Tác dụng của các phím tắt từ F1 đến F9

PHÍM TẮT (F1 > F9) TÍNH NĂNG TƯƠNG ỨNG
F1 Xem hướng dẫn từ nhà phát hành
F2 Cut
F3 Copy (Sao chép)
F4 Paste (Dán)
F5 Mở Pallete Brush
F6 Mở Pallete màu
F7 Mở Pallete Layer
F8 Mở Pallete Info
F9 Mở Pallete Action

Tổng hợp các phím tắt trong PhotoShop

Ngoài ra, bạn có thể tham tham khảo bằng hình ảnh [infographic] tổng hợp các phím tắt theo từng nhóm trong Photoshop.

P/s: Hình ảnh được sưu tầm từ internet.

phim-tat-trong-photoshop-1


Lời kết

Trên đây là toàn bộ phím tắt hữu ích trong PhotoShop hữu ích mà bạn nên biết nếu như muốn trở thành 1 người chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp 😀

Hi vọng các phím tắt này sẽ hữu ích trong công việc của bạn, chúc bạn thành công !

Thư viên vật dụng Sketchup
Thư viên skp Sketchup
Thư viên file Sketchup
Thư viên nội thất Sketchup
Thư viên 3d Sketchup
Đào tạo Sketchup tại Đà Nẵng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *