Cài Đặt 3DS Max 2016

3dsmax_2016

[Download] Phần mềm 3DS Max 2016

Tính năng

– Mở rộng 3ds Max với các đối tượng hình học mới bằng cách tạo ra các đồ thị trong một môi trường sáng tạo bằng công cụ nút gốc, cho phép bạn tạo ra các nút mới nhanh chóng hơn.

– Phối hợp dễ dàng xuyên suốt quy trình sản xuất với quy trình làm việc hoạt họa. Tham chiếu các đối tượng bên ngoài, dựng cạnh, giúp sinh động hơn, chỉnh sửa nhân vật trên XRef mà không cần phải hợp nhất các đối tượng vào khung cảnh.
– Trình chiếu các bề mặt trong 3ds Max sử dụng nguồn tư liệu từ thư viện OpenSubdiv bởi Pixar. Trải nghiệm nhanh hơn với mức phân cấp với các thư viện có kết hợp công nghệ từ tìm kiếm của Microsoft, được thiết kế giúp tận dụng song song lợi thế kiến trúc của cả CPU và GPU

– Tạo cấu trúc liên kết phức tạp với sự xuất hiện nhất quán hơn với thời gian ít hơn bằng cách sự dụng mô hình hóa quy trình công việc với chức năng CreaseSet và Explorer. Sử dụng ngông nghệ trao đổi FBX, chúng cho phép chuyển dễ dàng mô hình đến và đi từ các dữ liệu khác được hỗ trợ OpenSubdiv.
-Tốc độ cải thiện nhanh và chất lượng
-Truy cập vị trí đối tượng, ánh sáng, dựng hình, mô hình và các công cụ soạn thảo.
– Đẩy nhanh quá trình tạo cảnh với các mẫu mới theo yêu cầu.
– Giảm sự cố biến dạng không mong muốn, kết cấu chính xác một cách dễ dàng hơn nhờ sử dụng công nghệ Dual Quaternion Skinning.
– Giảm thời gian dựng hình và chi phí bằng cách làm trên các gói dữ liệu đám mây.
– Mô phỏng các cài đặt chụp ảnh thực tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *