Bộ cài Sketchup 2015 + Vray + Plugin (64bit)

Bộ cài Sketchup 2015 + Vray + Plugin (64bit)

Đầy đủ nhất về Sketchup 2015 + Vray 2.0 + Plugins

Link download: 

Password: suedu

Xem video hướng dẫn cài đặt: https://www.youtube.com/watch?v=YJH3uiMTKbQ

I.Cài đặt Sketchup2015-64bit

–        B1:kích hoạt chạy file  SketchUpPro 2015-x64.exe trong Thư  mục  SketchUpPro2015-x64 + Crack . (Thư mục cài đặt nên để mặc định là C:ProgramFilesSketchUpSketchUp 2015)

–        B2: Crack Sketchup 2015 : Coppy toàn bộ các file trong thư mục Crack SketchUpPro 2015-x64 vào vị trí cài đặtSketchup 2015 : C:Program FilesSketchUpSketchUp2015

Hướng dẫn Cài đặt Vray :

–        B1:kích hoạt chạy file  vray 2.0_sketchup_2015_win_x64  trong Thư  mục  Vray 2.0 for Sketchup 2015 + Crack . ( Thư mục càiđặt Vray để mặc định là C:Program FilesSketchUpSketchUp 2015 )

–        B2: Crack Vray : Coppy file  cgauth.dll  thảvào thư mục cài đặt Sketchup 2015  : C:Program FilesSketchUpSketchUp 2015

III.Cài đặt Plugin:

–        Coppytoàn bộ trong thư mục  Plugins Sketchup 2015  Thả vào thư mục : C:UsersAdministratorAppDataRoamingSketchUpSketchUp2015SketchUpPlugins

Chú ý: Administrator tùy thuộc vào tên từng máy và các thưmục đó có thể bị ẩn, bạn phải cho chúng hiện lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *