GIÁO TRÌNH THEA RENDER TIẾNG VIỆT

GIÁO TRÌNH THEA RENDER TIẾNG VIỆT

Chào các bạn !

Tôi là Trần Nhật Minh, tôi đã sũ dựng Thea Render được 3 năm nay, Thea Render giúp tôi hoàn thành nhanh và tốt các công việc trong lĩnh vực kiến trúc của tôi. từ Render nội thất kiến trúc cho đến thể hiện dự án quy hoạch với quy mô lớn , 


Tôi nhận được rất nhiều Email trao đổi về Thea Render của các bạn, tôi nhận thấy cộng đồng Thea Reder Việt Nam đang phát triển rất nhanh


Để không phụ lại sự quan tâm của các bạn, hôm nay tôi xin Upload một giáo trình mà tôi đả biên dịch lại từ Ebook trên trang chủ của Thea For Sketchup . Ebook này chưa hoàn thành vì khả năng Tiếng Anh của tôi chưa tốt, tôi nghĩ sẽ rất khó đọc và khó hiểu. nhưng nó sẽ giúp các bạn được một phần nào đó để tìm hiểu về phần mêm Render chuyên nghiệp này ! 


Các ơn tất cả !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *