Danh Sách Câu HỏiDanh mục đơn: QuestionsBộ Xây dựng thẩm định Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045
thành phát hỏi 7 tháng trước

Ngày 29/6/2022, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị thẩm định Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045. Dự hội nghị về phía địa phương có Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh; về phía các cơ quan Trung ương có đại diện Văn phòng Chính phủ, đại diện các Bộ ngành liên quan. Chủ tịch Hội đồng – Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì hội nghị.


Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì hội nghị
Tóm tắt thuyết minh Đồ án, đại diện tư vấn (Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) cho biết, Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1560/QĐ-TTg ngày 10/9/2015, có phạm vi gồm toàn bộ ranh giới hành chính thành phố Bắc Ninh, huyện Tiên Du, thị xã Từ Sơn và 3 xã Hán Quảng, Yên Giả, Chi Lăng thuộc huyện Quế Võ, với tổng diện tích 26.326 ha. Trên cơ sở Quy hoạch này, tỉnh Bắc Ninh đã sớm triển khai các Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, các Chương trình phát triển đô thị, thu hút các nhà đầu tư thực hiện các dự án trên toàn địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên, theo Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 768/QĐTTg ngày 06/5/2016, tỉnh Bắc Ninh cùng với thành phố Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc được xác định là các cực của tam giác tăng trưởng, trở thành vùng đô thị lớn văn minh, hiện đại trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Trong khi đó, Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh được lập và phê duyệt trước thời điểm Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội được phê duyệt, do đó chưa cập nhật các chiến lược phát triển của vùng và các định hướng phát triển đối với tỉnh Bắc Ninh và khu vực dự kiến phát triển đô thị Bắc Ninh.
Mặt khác, định hướng của Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 17/10/2018, đến nay đã xuất hiện một số bất cập, không phù hợp với định hướng phát triển mới, đặc biệt là việc mở rộng đô thị Bắc Ninh ra toàn bộ khu vực Bắc sông Đuống. Do đó, việc Điều chỉnh Quy hoạch chung Đô thị Bắc Ninh là đặc biệt cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển mới và thực hiện các chủ trương phát triển đô thị của Chính phủ và địa phương.
Phạm vi lập quy hoạch, ranh giới quy hoạch được điều chỉnh từ 3 đơn vị hành chính là: thành phố Bắc Ninh, huyện Tiên Du, thị xã Từ Sơn và 3 xã của huyện Quế Võ thành 5 đơn vị hành chính, gồm: thành phố Bắc Ninh, huyện Tiên Du, thị xã Từ Sơn, huyện Quế Võ và huyện Yên Phong. Điều chỉnh thời hạn lập quy hoạch: ngắn hạn đến năm 2030, dài hạn đến năm 2045.
Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch nhằm: xây dựng và phát triển đô thị Bắc Ninh đáp ứng các tiêu chí đô thị loại I trực thuộc Trung ương, làm tiền đề để xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030; xây dựng và phát triển đô thị Bắc Ninh trở thành thành phố văn hóa, sinh thái, hướng tới kinh tế tri thức, đô thị thông minh; tăng cường quản lý, thu hút đầu tư; đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phát triển bền vững, phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; làm cơ sở để quản lý quy hoạch, xây dựng chính sách phát triển đô thị Bắc Ninh và triển khai công tác đầu tư xây dựng theo quy hoạch.
Theo Đồ án, đô thị Bắc Ninh được quy hoạch phát triển theo mô hình cấu trúc chùm đô thị đa trung tâm, gắn với Vùng Thủ đô Hà Nội, gồm các khu vực trọng tâm: thành phố Bắc Ninh, Từ Sơn, Nam Sơn; 3 hành lang phát triển gồm hành lang đô thị dịch vụ dọc QL1 (Bắc Ninh, Tiên Du, Từ Sơn), hành lang đô thị công nghiệp dọc Quốc lộ 18 (Yên Phong, Bắc Ninh, Quế Võ); hành lang sinh thái dọc sông Đuống và sông Cầu. Các khu vực đô thị hóa được phát triển theo mô hình đô thị – công nghiệp – dịch vụ, kết hợp phát triển mở rộng đô thị và cải tạo chỉnh trang các khu vực đô thị, làng xóm hiện trạng. Các khu vực phát triển đô thị được giới hạn phát triển bởi các vành đai xanh. Bên cạnh điều chỉnh về định hướng không gian, Đồ án cũng đưa ra các định hướng về quy hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch hạ tầng kinh tế xã hội, định hướng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, kinh tế đô thị, đánh giá môi trường chiến lược.
Tại hội nghị, các chuyên gia thành viên Hội đồng đánh giá cao chất lượng đồ án cũng như tính chuyên nghiệp của đơn vị tư vấn trong quá trình xây dựng đồ án. Bên cạnh đó, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng có thêm những ý kiến đánh giá, đóng góp bổ sung nhằm giúp đơn vị tư vấn chỉnh sửa, hòa thiện đồ án về các các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, tài chính, thương mại, môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, an ninh quốc phòng.
Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh những triển vọng phát triển của đô thị Bắc Ninh, đồng thời cho biết, trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh đã dành nhiều sự quan tâm, đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn, đưa Bắc Ninh trở thành một trong những tỉnh, thành phố có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
Để phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế của đô thị Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của tỉnh và khu vực, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đề nghị đơn vị tư vấn và UBND tỉnh Bắc Ninh nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Hội đồng, trong đó tập trung xác định rõ hơn vai trò, vị thế, tiềm năng và động lực phát triển của đô thị Bắc Ninh; làm rõ tính đặc thù của đô thị Bắc Ninh; rà soát đánh giá đầy đủ hiện trạng về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, các dự án đã, đang triển khai trên địa bàn; làm rõ tính khả thi trong việc thu hút dân cư của đô thị, cơ sở khoa học của các dự báo, đảm bảo tính hợp lý và chính xác; rà soát các chỉ tiêu theo yêu cầu phân loại đô thị theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13; rà soát chỉ tiêu sử dụng đất, đảm bảo quỹ đất phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng lưu ý tỉnh Bắc Ninh cần chú trọng đến mô hình cấu trúc phát triển không gian, kết nối đồng bộ các khu chức năng và định hướng phát triển của 3 đô thị Từ Sơn, Quế Võ, Tiên Du trong đô thị Bắc Ninh; bảo tồn và phát huy hiệu quả giá trị cảnh quan thiên nhiên, công trình kiến trúc, di tích lịch sử văn hóa, văn hóa vật thể và phi vật thể; có định hướng quản lý sử dụng không gian ngầm, phát triển hệ thống giao thông công cộng thông minh, thân thiện môi trường; bảo vệ môi trường các khu công nghiệp; ưu tiên đầu tư các dự án hạ tầng.
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đề nghị đơn vị tư vấn và UBND tỉnh Bắc Ninh sớm hoàn thiện hồ sơ Đồ án để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ và các hội, hiệp hội chuyên ngành, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan cho biết, Bắc Ninh sẽ tiếp thu đầy đủ những ý kiến đóng góp rất bổ ích của các chuyên gia và thành viên Hội đồng tại hội nghị để hoàn chỉnh hồ sơ Đồ án; đồng thời chú trọng khai thác hiệu quả nhất các thế mạnh của mình để phát triển hơn trong thời gian tới.
Theo nguồn:
http://www.xaydung.gov.vn/vn/tin-tuc/1285/72220/bo-xay-dung-tham-dinh-do-an-dieu-chinh-quy-hoach-chung-do-thi-bac-ninh-den-nam-2045.aspx

công ty cơ khí xây dựng
Giá bán/thông tin quy hoạch bắc ninh:

 • 0
 • Đặt hàng: (zalo)

Bạn đã hiểu về quy hoạch bắc ninh:

 • quy hoạch bắc ninh là gì?
 • quy hoạch bắc ninh có tác dụng gì?
 • quy hoạch bắc ninh sử dụng như thế nào?
 • quy hoạch bắc ninh có tốt không?
 • cách thức hoạt động quy hoạch bắc ninh?
 • giá bán quy hoạch bắc ninh?
 • quy hoạch bắc ninh ở đâu??
 • thông tin chi tiết quy hoạch bắc ninh?
 • quy hoạch bắc ninh tốt với ai?

Hãy tham khảo: https://cokhithanhphat.xyz/
Thân ái!
cokhithanhphat.xyz

Báo chí internet nói về quy hoạch bắc ninh:

 1. https://folkd.com/user/cokhithanhphat
 2. https://www.flickr.com/people/195741487@N07/
 3. https://www.instapaper.com/p/cokhithanhphat
 4. https://www.instapaper.com/read/1510232709
 5. http://ttlink.com/cokhithanhphatxyz
 6. http://cuahangnhomkinh.net/question/co-khi-thanh-phat/
 7. http://sct.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=493326
 8. https://www.scoop.it/topic/co-khi-thanh-phat
 9. https://bvtt-tphcm.org.vn/cau-hoi/cokhithanhphat-xyz/
 10. https://thaiphong.net/question/don-gia-lam-nha-xuong-thanh-phat/
 11. https://bcs.bibon.xyz/question/viet-nam-hoa-ky-hop-tac-nong-nghiep-va-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau/
 12. https://www.bibon.xyz/question/ha-noi-ty-le-ho-ngheo-giam-con-khoang-004-2022/

 

 
Theo:
Tân Sửu